Disclaimer

Aan de inhoud van deze site wordt continu aandacht besteed, zodat de informatie zo actueel en volledig mogelijk is. Aan de inhoud van deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voorts is de eigenaar van deze website niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website zoals – maar niet beperkt tot – door een verkeerde interpretatie van de teksten of onjuistheden in teksten en/of afbeeldingen.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. U kunt hierover een mailbericht sturen aan de webmaster info@mrpdevelopment.nl

Links van en naar derden vallen buiten de controle van de eigenaar van deze website. De eigenaar kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Het is verboden deze foto’s van de website te downloaden en in te zetten voor andere doeleinden.

Privacy
Om privacy redenen wordt informatie over bezoeken aan deze website alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. Persoonlijke gegevens die u zelf via de website verstrekt, gebruiken we alleen voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij behouden te allen tijde het recht voor deze disclaimer en privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente versie van de verklaringen.